Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott behívásos munkavégzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Behívás - idő- és bérelszámolás

Kérdés: A behívásos munkaviszonnyal kapcsolatban az alábbi elszámolási kérdésekre szeretnénk választ kapni. Ha a munkavállalónak többet kell dolgoznia a munkaszerződésben meghatározottnál, de a maximum hat órán belül, akkor ez túlórának minősül? Például, napi négyórás munkaszerződést írnak alá, de egyes esetekben öt órát is kell dolgozni a munkavállalóknak, akkor ezt túlórának kell elszámolni? Minden esetben a ténylegesen ledolgozott óraszám után kell a bért megfizetni? Ha a munkavállaló nem dolgozza le a munkaidőkeretben teljesítendő óraszámot, akkor a munkáltatónak állásidőt kell fizetnie? Abban a hónapban, amikor nincs behívás, nincs bérfizetési kötelezettség sem? Amennyiben a foglalkoztató a munkavállalót csak januárban és augusztusban hívja be, a köztes időben jogosult a munkavállaló betegszabadságra, táppénzre? Valamint ha szeptember hónapban beteg, a biztosításban töltött napjainak száma mennyi lesz, ha január 1-jével kezdődött a munkaviszonya? Hogyan történik a szabadság és betegszabadság kiadása?
Részlet a válaszból: […]feladatteljesítésből levonható az a következtetés, miszerint ennek tükörképeként a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége sem a munkaidő teljes tartamára áll fenn, hanem csak a konkrét ellátandó feladat felmerülésekor. Ezen értelmezés szerint a munkavállaló csak akkor köteles munkát végezni, ha erre a munkáltató kifejezetten utasítja ("behívja"), ám díjazást is csak a ténylegesen ledolgozott órák után kap. Ez alapján a munkáltató elkerülheti az állásidőt, akár olyan extrém formában is, hogy ha az adott hónapban egyáltalán nem volt behívás, akkor egyáltalán nem is fizet bért.Más szakirodalmi értelmezések viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy a behívásos munkaviszonyra vonatkozó Mt. 193. §-a nem zárja ki az állásidőre és a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségére vonatkozó általános szabályokat [Mt. 51. § (1) bek. és 146. § (1) bek.]. Ebből pedig az következik, hogy a fenti magyarázattal szemben nemcsak a ténylegesen ledolgoztatott órákra jár a munkabér, hanem a be nem osztott órákra is. Ezen értelmezéssel szemben meg kell jegyeznünk, hogy így viszont lényegében kiüresedik az egész intézmény, hiszen csak annyi speciális vonása maradna, hogy ebben az esetben elegendő rövidebb, legalább háromnapos határidővel közölni a munkaidő-beosztást. Ezt viszont felesleges külön kimondani a törvényben, hiszen például kollektív szerződésben a munkaidő-beosztás előzetes közlésére vonatkozó határidő egyébként is eltérést engedő, akár a munkavállaló hátrányára is (Mt. 135. §). Másfelől, a törvényszövegben a "feladatok esedékességéhez igazodó munkavégzési kötelezettség" kitétel lényegében értelmetlen maradna, hiszen a behívás szabályaival a kihasználatlan munkaidő csupán a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2321
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Behívás - a különös részmunkaidő

Kérdés: A behívásos munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók csak és kizárólag munkaidőkeretben foglalkoztathatók? A munkaszerződésben a napi óraszámot kell beírni, amire előre láthatólag szeretném behívni, vagy lehetséges azt írni, hogy napi maximum hat órára van behívási kötelezettsége, illetve munkaidőkeretben a havi óraszámot, amit le szeretnék dolgoztatni? Bejelentésnél a T1041-es nyomtatványon a heti óraszám rovatban mit kell szerepeltetni? Például napi négyórás munkaszerződés esetén az adott hónap első hetében két napot dolgozik, a második héten nem dolgozik, a hónap harmadik hetében nem dolgozik, a negyedik héten öt napot dolgozik. Mi lesz a munkavállalónál a bejelentésen a heti óraszáma? Ha módosul a keret, a T1041-es nyomtatványon módosítani kell?
Részlet a válaszból: […]kötelező lenne munkaidőkeret alkalmazása. Másfelől, ennek a jogviszonynak éppen az a lényege, hogy a munkavállaló nem az általános munkarendben, egyenlő munkaidő-beosztásban dolgozik, hanem ingadozik a teljesítendő munkaidő mértéke. Éppen az a behívásos munkaviszony értelme, hogy a nem tervezhető munkaerőigényhez igazodva a munkaidő-beosztást elegendő három nappal előre közölni, szemben az általános szabályok szerinti egyhetes előzetes közlési határidővel. Összességében így a munkaidőkeret és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása nélkül a behívásos munkaviszony valószínűleg értelmetlen.A munkaszerződés - eltérő rendelkezés hiányában - az általános teljes munkaidőre jön létre [Mt. 45. § (4) bek.]. Ha ettől el kívánnak térni a felek, azt a munkaszerződésben kifejezetten rögzíteni kell. Ez behívásos munkaviszony esetén is egy konkrétan meghatározott napi munkaidőmérték, amelyet a munkáltató természetesen - az általános szabályok alapján - egyenlőtlenül is beoszthat. A munkaszerződésben tehát a napi munkaidő mértékének kell szerepelnie, amely ebben az esetben - szemben az Mt. általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2319

3. találat: Behívásos munkavégzés díjazása

Kérdés: A behívásos munkavégzéssel kapcsolatban szeretnék feltenni három kérdést:
1. -Ha a szerződésben havibér van kikötve, és a heti munkaidő 20 óra, de az adott hónapban csak 50 órát dolgozott a munkavállaló, akkor csak az 50 órára eső díjazást kell kifizetni?
2. -Amennyiben órabér van feltüntetve a szerződésben, akkor csak a teljesített órákra kell bért fizetni, vagy a szakmának megfelelő bért (garantált bér/minimálbér) a heti munkaidőnek megfelelően ki kell a munkavállalónak fizetni?
3. -Egy már meglévő munkaviszony "felcserélhető" egy munkaszerződés-módosítással behívásos munkaviszonyra, vagy a már meglévő munkaviszonyt meg kell szüntetni, és egy teljesen új munkaviszonyt kell létesíteni?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló csak akkor köteles munkát végezni, ha erre a munkáltató kifejezetten utasítja (behívja), általános szabályként díjazásra is csak akkor jogosult, ha munkavégzésre ténylegesen be is hívják. Ugyanakkor a behívás alapján történő munkavégzést szabályozó 193. § nem zárja ki az állásidő szabályainak alkalmazását, így az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve -, alapbér illeti meg. Ha a behívás alapján a munkáltató nem használta ki a heti 20 órás munkaidőt, a munkában nem töltött időre az állásidő szabályai szerint kell díjazást fizetnie.A munkaszerződésben a munkavállaló alapbérében meg kell állapodni [Mt. 45. § (1) bek.]. Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni [Mt. 136. § (1) bek.], amennyiben a munkavállaló foglalkoztatására legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben kerül sor, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1520