Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bedolgozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérfizetés a bedolgozóknál - a teljesítménybér garanciái

Kérdés: Egy munkavállalónkat bedolgozói munkaviszonyban foglalkoztatjuk, tiszta teljesítménybérben. Hogyan értelmezhető ilyenkor a garantált bér, ami az "alapbér" fele? A törvény szerint nem jár díjazás és költségtérítés, ha a teljesítés az előírt követelménynek a munkavállalónak felróható okból nem felel meg. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben még a garantált bért sem kell kifizetni? Mi a teendő akkor, ha a frissen felvett bedolgozó megbetegszik, és távolléti díjat kell neki számítani, de még nem történt a részére teljesítménybér-kifizetés? Ilyenkor nulla lesz a távolléti díj?
Részlet a válaszból: […]teljesítménybérben kapja a díjazását, részére kötelező a garantált bér megállapítása, amely legalább az alapbére fele. Ez az összeg akkor is jár a munkavállalónak, ha az adott időszaki teljesítménye egyébként nem éri el az 50%-ot sem. Más kérdés, hogy ilyen alacsony teljesítmény esetén a munkáltató minden bizonnyal - a munkavállaló képességére alapozott okból - meg fogja szüntetni a munkaviszonyt. Az alapbért mindig időbérként kell meghatározni [Mt. 136. § (2) bek.]. Ez tiszta teljesítménybérezés esetén is így van, azzal, hogy az időbérként megadott összeg a 100%-os teljesítmény esetén jár (pl. 150 000 Ft/hó, teljesítményalapon).Valóban nem jár díjazás és költségtérítés a bedolgozónak, ha a teljesítése az előírt követelménynek, a munkavállalónak felróható okból, nem felel meg. Csökkentett díjazás és költségtérítés jár, ha a munkáltató a munka eredményét részben vagy egészében felhasználhatja [Mt. 200. § (2) bek.]. A bedolgozói munkaviszony e szabálya speciális előírás a garantált bérre vonatkozó általános szabályhoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2355

2. találat: Cafeteriajuttatás közfoglalkoztatottaknak és bedolgozónak

Kérdés: A vállalatunknál saját cafeteriaszabályzat és kézikönyv van. A szabályzat alapján a vállalatnál dolgozó közfoglalkoztatott és bedolgozó jogviszonnyal foglalkoztatott munkavállalók számára nem biztosítja a cég a cafeteriát. Kötelező lenne ezt a cégeknek biztosítani a közfoglalkoztatott munkavállalók számára is?
Részlet a válaszból: […]elvet az adott jogviszonyban foglalkoztatott személyekre nézve szükséges alkalmazni. A munkaviszonyban és a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyek alapvetően nincsenek összehasonlítható helyzetben, így számunkra nem kell ugyanazon értékű juttatásokat biztosítani, mint az ugyanazon foglalkoztatónál munkaviszony keretében alkalmazott személyeknek.A bedolgozói munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló ezzel szemben az Mt. hatálya alá tartozó jogviszonyban végez munkát (Mt. 198-200. §). Esetében az egyenlő bánásmód követelményét (Mt. 12. §) alkalmazni kell, így különösen vizsgálandó: van-e más, munkaviszonyban álló, vele összehasonlítható munkát végző munkavállaló a munkáltató alkalmazásában. Ha a válasz igen, vizsgálni szükséges: ez a munkavállaló milyen mértékű munkabérben részesül (Ebktv. 8-9. §). Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1944
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Bedolgozás vagy alkalmi munka?

Kérdés: Alkalmi munkavállalással szeretnénk foglalkoztatni pár munkavállalót gépi varró munkakörben, a hölgyek otthon tartózkodnak beteg gyermekeik miatt. Lehet-e foglalkoztatni alkalmi munkavállalással őket, ha munkaszerződést kötnénk, melybe belefoglalnánk, hogy a munkavégzés helye a munkavállaló lakcíme? Rendelkeznek varrógéppel otthonukban, így otthon is el tudnák végezni a munkát. Az ezzel járó költségekről (varrógépkopás, áram) külön pontban meg lehet állapodni a munkaszerződésben, vagy érdemesebb belekalkulálni az órabérükbe?
Részlet a válaszból: […]abban állapodik meg, hogy a foglalkoztató meghatározott munkamennyiséggel a bedolgozót ellátja, a bedolgozó pedig ebben a mértékben rendszeresen munkát végez (24. §). Ilyen esetben a megállapodást legalább olyan mennyiségű munkára kell megkötni, amelynek elvégzése esetén a bedolgozó havi díjazása eléri a kötelező legkisebb havi munkabér 30%-át, amely még akkor is kifizetendő, ha a foglalkoztató a meghatározott munkamennyiséget nem biztosítja. A bedolgozót emellett térítés illeti meg az általa viselt, a munkavégzés során ténylegesen felmerült rezsiköltségekre (18. §). Ezek közé tartozik a bedolgozók tulajdonában lévő munkaeszközök elhasználódási költsége, a bérelt munkaeszköz bérleti díja, a gépek javításának és karbantartásának költségei, működtetésének energiaköltségei, világítási, fűtési költségek stb. A biztosított bedolgozás esetén a felmondási idő 30 nap, egyébként 15 nap (15. és 25. §). A munkavédelem alapvető feltételeit a munkáltató köteles ugyan biztosítani (köteles a bedolgozót a végzendő munkával kapcsolatban munkavédelmi oktatásban részesíteni és az előírt egyéni védőeszközökkel ellátni), azonban ezenfelül a munkavégzés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről a bedolgozó köteles gondoskodni (15-16. §). A közterhek ez esetben az általános szabályok szerint alakulnak, azonban a minimálbér 30%-át el nem érő díjazás esetén társadalombiztosítási járulékokat nem kell fizetni. Nem kizárt azonban az egyszerűsített foglalkoztatás sem. Ilyen esetben sincs akadálya, hogy a munkavégzés helyeként a munkavállaló lakóhelye legyen megjelölve. Ekkor azonban a háttérjogszabály az Mt., amely előírja, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult (Mt. 153. §). Vagyis a költségtérítést a munkabéren - mely az elvégzett munka ellenértéke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 894