Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott álláskereső képzési támogatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hátrányos helyzetű személy fogalma

Kérdés: Közúti fuvarozási cégünk képzési megállapodást kötne a munkaügyi központtal olyan álláskereső képzése tekintetében, aki a képzés eredményeként az általunk megkívánt kategóriájú vezetői engedélyt szerezné meg, és ezt követően munkaviszony keretében foglalkoztatnánk. Úgy tudjuk, hogy hátrányos helyzetű személy esetében nagyobb mértékű támogatást nyújt a munkaügyi központ a képzés költségeihez, a jogszabályban viszont nincs meghatározva, hogy kit kell hátrányos helyzetű személynek tekinteni.
Részlet a válaszból: […]intenzitás mértékére vonatkozó rendelkezéseket, a 8/A. § (5) bekezdése alapján a maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 60%-a, és a költségek fennmaradó 40%-át a munkaadó fizeti meg. Ettől eltérően, egyes esetekben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek legfeljebb 80%-ának megfelelő mértékig növelhető. Így 10 százalékponttal növelhető a támogatás - többek között - hátrányos helyzetű személy részére nyújtott képzés esetében. A kérdésben szereplő képzési támogatás az EK rendelet rendelkezéseivel összhangban nyújtható, ezért az általános csoportmentességi rendeletnek is elkeresztelt uniós szabály fogalmait kell figyelembe venni a képzési támogatás nyújtásakor is, mivel a MüM rendelet valóban csak a bértámogatás tekintetében határozza meg a hátrányos helyzetű személy fogalmát. Az EK rendelet alapján hátrányos helyzetű munkavállaló, aki - az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban, vagy - nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, vagy - 50 év feletti személy,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 431

2. találat: Keresetpótló juttatás vagy álláskeresési járadék a képzés idejére

Kérdés: Felnőttképzési intézményként a munkaügyi központ által támogatott, hozzánk beiskolázott álláskeresők képzésével is foglalkozunk. A képzéseinkben részt vevő álláskeresők egy része a képzési idő tartamára keresetpótló juttatásban részesült, más részüknek pedig álláskeresési járadékot folyósítottak. Többen közülük hozzánk fordultak tájékoztatásért, hogy ez hogyan lehetséges?
Részlet a válaszból: […]részesülő álláskereső esetében szabadon dönthet a keresetpótló juttatás megállapításáról. Amennyiben keresetpótló juttatást állapított meg a munkaügyi központ az álláskereső részére, az Flt. 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján az álláskeresési járadék folyósítását szüneteltetni kell addig, amíg keresetpótló juttatásban részesül. Ha nem kerül sor a keresetpótló juttatás megállapítására, akkor a képzés időtartama alatt az álláskeresési járadék folyósítható tovább, illetve annak lejártát követően pedig álláskeresési segély állapítható meg. Ugyanakkor az Flt. 14. § (6) bekezdése értelmében a munkaügyi központ az álláskeresési járadék (segély) folyósítása alatt megkezdett, támogatott képzés azon időtartamára is megállapíthatja a keresetpótló juttatást, amely az álláskeresési járadék (segély) folyósításának lejárta után a képzésből fennmarad. Mindezek értelmében felmerülhet olyan eset, hogy az adott álláskereső a képzés megkezdésekor álláskeresési járadékban részesült, annak lejártát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 397

3. találat: Álláskereső képzési támogatása

Kérdés: Középiskolai végzettséggel rendelkező álláskereső vagyok, munkanélküli-ellátásban nem részesülök. Támogathatja-e az általam kiválasztott egyetemi előkészítő képzést a munkaügyi központ? Mekkora a képzési támogatás mértéke? A képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket megtérítheti-e a munkaügyi központ?
Részlet a válaszból: […]cigány kisebbségi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik. A munkaügyi központ ez esetben a képzést szervező (szervezésben közreműködő) említett kisebbségi önkormányzat (érdek-képviseleti szervezet) véleményének kikérésével választja ki a képzésben részt vevő személyeket. Minden egyéb esetben az egyetemi, főiskolai képzés még akkor sem támogatható, ha az abban való részvétel egyébként az álláskereső munkához jutását segítené elő. Az Flt. 14. §-ának (2) bekezdése alapján képzési támogatásként az álláskereső személy részére keresetpótló juttatás és a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése nyújtható. A keresetpótló juttatás akkor állapítható meg a képzésben részt vevő számára, ha az elméleti képzés (illetve az azzal egyidejűleg folytatott gyakorlati képzés) időtartama eléri a heti húsz órát. Keresőpótló juttatás nem folyósítható azokra a napokra, amelyeken a képzésben részt vevő személy neki felróható okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyban áll. Az Flt. 14. §-ának (6) bekezdése szerint a keresetpótló juttatás mértéke a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg. A MüM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerint a képzéssel kapcsolatos következő költségek téríthetők meg részben vagy egészen: - ‑a képzőintézmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 189