Hátrányos helyzetű személy fogalma

Kérdés: Közúti fuvarozási cégünk képzési megállapodást kötne a munkaügyi központtal olyan álláskereső képzése tekintetében, aki a képzés eredményeként az általunk megkívánt kategóriájú vezetői engedélyt szerezné meg, és ezt követően munkaviszony keretében foglalkoztatnánk. Úgy tudjuk, hogy hátrányos helyzetű személy esetében nagyobb mértékű támogatást nyújt a munkaügyi központ a képzés költségeihez, a jogszabályban viszont nincs meghatározva, hogy kit kell hátrányos helyzetű személynek tekinteni.
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 14/A. §-ban meghatározott megállapodás alapján amunkaügyi központ munkaadóval a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájáraérvényes vezetői engedély és gépjármű-vezetői képesítési igazolványmegszerzését biztosító képzésben történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Keresetpótló juttatás vagy álláskeresési járadék a képzés idejére

Kérdés: Felnőttképzési intézményként a munkaügyi központ által támogatott, hozzánk beiskolázott álláskeresők képzésével is foglalkozunk. A képzéseinkben részt vevő álláskeresők egy része a képzési idő tartamára keresetpótló juttatásban részesült, más részüknek pedig álláskeresési járadékot folyósítottak. Többen közülük hozzánk fordultak tájékoztatásért, hogy ez hogyan lehetséges?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 14. § (1) bekezdése alapján képzési támogatás annakaz álláskereső személynek nyújtható, akinek képzését az állami foglalkoztatásiszerv ajánlotta fel, vagy az elfogadta. Az Flt. 14. § (4) bekezdése alapjánképzési támogatásként – többek között –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Álláskereső képzési támogatása

Kérdés: Középiskolai végzettséggel rendelkező álláskereső vagyok, munkanélküli-ellátásban nem részesülök. Támogathatja-e az általam kiválasztott egyetemi előkészítő képzést a munkaügyi központ? Mekkora a képzési támogatás mértéke? A képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket megtérítheti-e a munkaügyi központ?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 14. §-ának (1) bekezdése alapján annak azálláskereső személynek a képzéséhez nyújtható támogatás, aki 25. életévét -felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és atanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.