Fizetés nélküli szabadság utáni munkaviszony-megszüntetés

Kérdés: Munkavállalónk tíz éve lépett be hozzánk. Nemsokára gyermekei születtek, akik közül az egyik beteg is volt, tehát szülési szabadság, gyermek gondozása és ápolása címén kapott fizetés nélküli szabadság mellett közeli hozzátartozója ápolása címén is fizetés nélküli szabadságban részesült. Ténylegesen csak másfél hónapot dolgozott nálunk. Most lejártak a fizetés nélküli szabadságai, megállapítottuk a részére járó szabadságot. A kihagyás miatt nem kívánjuk őt tovább alkalmazni, hiszen tényleges foglalkoztatására szinte nem is került sor. Hogyan járjunk el a munkaviszony megszüntetésénél, illetve a távolléti díj számításánál?
Részlet a válaszából: […] ...szabadság megváltása (Mt. 125. §), továbbá – felmondás esetén – végkielégítés (Mt. 77. §) és a felmondási idő felére a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díj [Mt. 70. § (3) bek.]. Ezekhez kapcsolódóan távolléti díjat (Mt. 148-152...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Munkavégzés alóli mentesítés jogcíme

Kérdés: Mit tehet a munkavállaló, ha a munkáltató más jogszabályra hivatkozva menti fel a munka alól, mint amire a munkavállaló kérte?
Részlet a válaszából: […] ...közszolgálati jogviszony) munkáltató általi felmondásának,felmentéssel való megszüntetésének jogcímére vonatkozik-e vagy a dolgozómunkavégzés alóli mentesítésének jogcímére. Ezért általánosságbanmegállapítható: a munkáltató arra köteles, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Távolléti díj alapja fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló esetén

Kérdés: Foglalkoztatottunknak 2011 augusztusában GYES-re való jogosultsága lejárt, így visszatért dolgozni. Visszatérésekor kiadtuk számára a jogszabályban előírt egy gyermek után járó 1,5 éves szabadságot. Kérdésem, hogy a távolléti díj jogcímén a kifizetett összeg számításánál a GYES alatti szerződés szerinti bért kell figyelembe venni, vagy a 2011. augusztus havi bért?
Részlet a válaszából: […] ...alapbére, rendszeresbérpótléka(i), valamint a – munkaidő-beosztástól eltérő, illetve amunkaidőkereten felül elrendelt – rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítőpótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár[Mt. 151/A. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Munkavállaló által ápolt közeli hozzátartozó halála

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha valaki a munkahelyén férje ápolása céljából kért és kapott egy évre fizetés nélküli szabadságot, csakhogy a munkavállaló férje a szabadság letelte előtt elhunyt? Van-e valamilyen jogszabály arra vonatkozóan, hogy ilyen esetben mikor kell visszatérnie a munkavállalónak a munkahelyére, vagyis hogy letöltheti-e az egy év szabadságot, vagy meg kell azt szüntetnie?
Részlet a válaszából: […] ...nem lehetmegszüntetni a munkaviszonyát sem [Mt. 90. § (1) bekezdés c) pont].Az Mt. e szabálya alapján ez egy célhoz kötött munkavégzésalóli mentesülési eset, nem pedig időponthoz, erre utal az "előreláthatólag 30napot meghaladó" kifejezés is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Csökkenő megrendelések – mit tehet a munkáltató?

Kérdés: Havidíjas munkavállalókat foglalkoztató nyomda vagyunk, sajnos megrendeléseink csökkenése miatt előfordul, hogy napokig nem tudunk munkát biztosítani a munkavállalók részére. Emiatt kérdezzük, hogy milyen esetekben küldhetők el a munkavállalók fizetés nélküli szabadságra?
Részlet a válaszából: […] ...amunkaszerződésüktől eltérően foglalkoztassa a munkavállalókat: átirányíthatja(Mt. 83/A. §), más munkahelyen történő munkavégzésre utasíthatja [(kiküldetés)Mt. 105. §], illetve kirendelheti őket másik munkáltatóhoz [Mt. 106. §, Mt.150. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Fizetés nélküli szabadág – a munkavállaló kérésére

Kérdés: Munkavállalónk fél évre fizetés nélküli szabadságra menne. Az Mt. semmilyen rendelkezést nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a munkáltató mikor engedélyezhet fizetés nélküli szabadságot, hiszen csak annak kötelező eseteit határozza meg. Kérjük a Szerkesztőség értelmezését arról, hogy milyen munkajogi szabályok vonatkoznak a nem kötelezően kiadandó fizetés nélküli szabadságra!
Részlet a válaszából: […] ...alatt a feleket megillető legtöbb jogosultság (pl. a munkabérhez valójog, az utasításadási jog), valamint a legtöbb kötelezettség (pl. amunkavégzési kötelezettség, a munkabér-fizetési kötelezettség) szünetel. Az Mt.valóban csak a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.