Sztrájkjog gyakorlása veszélyhelyzet idején

Kérdés: A nyári hónapokban egyeztetések kezdődtek a felek között, mivel a szakszervezet sztrájkot akart szervezni, azonban nem volt megállapodás a még elégséges szolgáltatás tárgyában (a munkáltató szociális alapellátási tevékenységet végez). Végül augusztus végén a szakszervezet bírósághoz fordult, és egy felülvizsgálati eljárás után megszületett a bírósági végzés, amely megállapította a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit. Közben viszont veszélyhelyzetet rendeltek el. Ilyenkor lehet jogszerűen sztrájkolni – a végzés megtartása mellett –, vagy újra meg kellene állapítani a még elégséges szolgáltatás feltételeit?
Részlet a válaszából: […] ...alatt a még elégséges szolgáltatás bíróság által megállapított mértékénél nagyobb mértékű szolgáltatás teljesítéséhez kell a munkavállalóknak a munkáltatónál rendelkezésre állni, vagyis kevesebben vehetnek részt a sztrájkban, mint normál körülmények között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Sztrájkjog szabályozása kollektív szerződésben

Kérdés: A munkáltató és a szakszervezet a kft. helyi kollektív szerződésében szabályozta a munkavállalók sztrájkhoz való jogait és kötelezettségeit. A kollektív szerződés egyik pontja akként rendelkezik, hogy a kft. valamennyi üzemviteli területén tilos a sztrájk. Ennek némileg ellentmond azonban az, hogy a kollektív szerződés egyéb részeiben megjelölt üzemviteli területeken – homályos formában ugyan, de – különböző előírások figyelembevételével esetenként mégis lehetséges a sztrájk. Megítélésünk szerint a kollektív szerződés nem korlátozhatja, és nem vonhatja el a munkavállalók sztrájkhoz való jogát.
Részlet a válaszából: […] ...sztrájkoz való jog a munkavállalókat megillető olyansajátos alkotmányos jog, amely a törvény keretei között gyakorolható [Alkotmány70/C. § (2) bek.]. A sztrájkjogot a sztrájktörvény szabályozza, melynek 1. §(1) bekezdése általános érvénnyel kimondja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Sztrájk jogellenessége – kiköthető-e?

Kérdés: A kollektív szerződésünk meghatározza azokat az eseteket, amelyeket a szakszervezettel egyetértésben jogellenes sztrájkként fogadtunk el; ezek között szerepel a még elégséges szolgáltatás mértékében történő megállapodás kötelezettsége is. A szakszervezetek viszont sztrájkot jelentettek be úgy, hogy az előzetes egyeztetés során az elégséges szolgáltatás tárgyában nem született megállapodás. Ilyenkor hivatkozhatunk a jogellenes sztrájk tényére, és felmondhatunk a sztrájkban részt vevőknek?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatoseljárását, de erre is irányadó, hogy a kollektív szerződés rendelkezésejogszabállyal ellentétes nem lehet, csak ha a munkavállalóra kedvezőbbfeltételt állapít meg, vagy ha az elérést jogszabály kifejezetten lehetővéteszi [Mt. 13. § (2)-(3) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.