Külföldiek foglalkoztatásának bejelentése

Kérdés: Vállalatunk külföldi – részben európai uniós – állampolgárok foglalkoztatását tervezi, a szükséges engedélyek beszerzése jelenleg folyamatban van. Milyen hatóságnak kell bejelenteni a foglalkoztatás tényét és milyen adattartalommal? Számíthatunk-e valamilyen szankcióra, ha elmulasztanánk a kötelezettségünket?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalási engedély érvényességi idejénbelül megszűnik. A foglalkoztató e körülményekről azok bekövetkezését követőhárom munkanapon belül köteles bejelentést tenni. Ha a foglalkoztató a Harmtv.szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Horvát munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Utaztatással foglalkozó irodánk alkalmazna horvát állampolgárt, aki Horvátországban kiküldetésben látná el feladatait. Úgy tudjuk, hogy horvát állampolgároknak már nem kell munkavállalási engedély, mert az Európai Unió társult tagja Horvátország. Az engedély helyett van-e valamilyen bejelentési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...(4) bekezdése alapján egy naptári éven belül az átirányítás,illetve a kiküldetés és kirendelés együttes időtartama a 110 munkanapot nemhaladhatja meg kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában. AmennyibenHorvátországban van a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Harmadik országbeli diákok nyári munkavégzése

Kérdés: Nemzetközi egyezmény értelmében Magyarországon felsőoktatási intézményben ösztöndíjasként tanuló harmadik országbeli diákok a nyári szünetben milyen feltételekkel dolgozhatnak? Valamennyien rendelkeznek a képzés teljes időtartamára kiterjedő tartózkodási engedéllyel. Kell-e a foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedély?
Részlet a válaszából: […] ...a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégyórában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagyhatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben. A 355/2009. Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a foglalkoztató köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.