Kollektív kárfelelősség lopás esetén

Kérdés: A gyárterületről rendszeresen tűnnek el kisebb-nagyobb értékű munkaeszközök, senki sem tudja, hogyan. Az utóbbi időben olyan értéket ért el a hiány, amelyet már nem tűr el a cégvezetés, és bejelentették, hogy a következő alkalommal, ha nem lesz meg a felelős, egyenlő arányban mindenkitől le fogják vonni a kár mértékét. Megteheti ezt a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...felelőssé tegyen, már csak azért sem, mert a - vélt - kárigényét legfeljebb a munkavállalók hozzájárulása alapján vonhatná le a munkabérből [Mt. 161. § (2) bek. a) pont]. Megoldást az jelenthet, ha a munkavállalók részére átadott eszközöket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Kollektív felelősség a munkaviszonyban

Kérdés: Felháborítónak tartottam a munkahelyemen dolgozó felettesem kollektív büntetéssel való fenyegetését. Szerintem ilyen megalázó fegyelmezés 2016-ban törvénysértő! Ha igazam van, kérem, legyenek szívesek az Mt. ide vonatkozó szabályait leírni!
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló aláírja, és a felelősség egyéb feltételei is fennállnak, akkor közös megőrzési felelősségük alapján a kárért munkabérük arányában felelnek, anélkül hogy a munkáltatónak bizonyítania kellene, pontosan melyikük mulasztása vezetett a kárhoz [Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Kollektív kárfelelősség

Kérdés: A munkáltatónknál a raktárból eltűnt néhány reklámanyag, szórólapok, plakátok, valójában azt sem tudjuk, mi volt bent. A raktár zárható, csak néhány ember mehet be, de a főnök titkárnőjénél is van pótkulcs. Az ügyvezető úgy döntött, hogy minden dolgozónak, akinek kulcsa volt a raktárhoz, levon 15 000 Ft-ot a fizetéséből, kivéve a titkárnőjét, mivel ő "nem szokott lemenni". Ehhez a levonáshoz valamilyen papírt is alá akar írattatni velünk, és azzal fenyeget, hogy feljelent mindenkit, ha nem írjuk alá. Mit lehet ilyenkor tenni?
Részlet a válaszából: […] ...(2)bekezdés]. Ha azonban a munkavállaló elismeri a károkozás tényét éskörülményeit, és felhatalmazza a munkáltatót a kárösszegnek a munkabérébőltörténő levonására, akkor a munkáltatónak nem kell bírósághoz fordulnia. Amunkavállaló ugyanakkor nem kényszeríthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.