Szakmai gyakorlatát töltő hallgató jogviszonya

Kérdés: Be kell-e jelenteni a 10T1041 számú nyomtatványon azt a nappali tagozatos főiskolai hallgatót, aki gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett, öt hónapos, nyolcszáz órás szakmai gyakorlatát külső képzőhelyen, egy kft.-nél tölti együttműködési megállapodás alapján, mely a főiskola és a kft. között jött létre? Milyen közterhet kell megfizetni a részére fizetett díjazás után a munkáltatónak (kft.-nek), és a hallgatótól kell-e vonni járulékot és adót?
Részlet a válaszából: […] ...a Tbj-tv. rendelkezései alapján nem minősül biztosítottnak (Tbj-tv. 5. §). Biztosítási jogviszony hiányában pedig nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége sem a gyakorlatot szervező kft.-nek (Tbj-tv. 18. §). A hallgatók egészségügyi szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 25.

Diákok díjazása szakmai gyakorlaton

Kérdés: Az Ftv. 48. §-ának (3) bekezdése alapján a hat hétnél hosszabb összefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő egyetemi, főiskolai hallgatók számára milyen díjazást, munkabért kell fizetni (mi a jogcím)? A heti, illetve havi díjazás kötelező mértékének mi a minimum- és maximumösszege 2012-ben, valamint milyen járulék- és adójogszabály vonatkozik rájuk?
Részlet a válaszából: […] ...ellenében munkavégzésre irányuló egyébjogviszonynak minősül, amelyhez akkor kapcsolódik biztosítotti státusz (ésezzel összefüggésben járulékfizetési kötelezettség), ha az e tevékenységbőlszármazó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.

Főiskolai hallgató foglalkoztatása

Kérdés: Főiskolai hallgatót lehet-e főmunkaviszonyban foglalkoztatni? A bérét milyen levonások terhelik, illetve milyen munkaadói terheket kell fizetni utána?
Részlet a válaszából: […] ...igen. A nappali tagozatoshallgatók egyébként a hallgatói jogviszonyukból eredően jogosultak egészségügyiszolgáltatásra, külön járulékfizetés nélkül is [Tbj-tv. 16. § (1) bekezdés I)pont].Ha viszont a hallgató munkaviszonyt létesít, akkor már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Pályakezdő foglalkoztatása – meddig "Start"-olhat?

Kérdés: Idén végző, 29 éves főiskolai hallgatót szeretnénk felvenni Start kártyával ügyfélszolgálati munkakörbe. Az állásinterjún kiderült, hogy már rendelkezik munkatapasztalattal, mert főiskola alatt is dolgozott ilyen területen. Kaphat-e Start kártyát ebben az esetben a pályakezdő? A munkáltatót megilletheti-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény, ha a pályakezdő 30. életévét betölti a foglalkoztatás első évében? Korlátozott-e a Start kártyás foglalkoztatott részére kifizetendő jövedelem mértéke?
Részlet a válaszából: […] ...után érvényesítheti. Ha a pályakezdőmunkabére az említett mértéket meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetébenaz általános járulékfizetési szabályok szerint kell a munkáltatónak ajárulékokat levonnia.Összegezve, a munkabér mértéke a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.