Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díjban

Kérdés: Költségvetési szerv intézményvezetője a nők 40 évi jogosultsági idővel rendelkező kedvezményes nyugdíjazása okán felmentési idejét tölti, közalkalmazotti jogviszonya 2022. augusztus 31-ig tart. A 2022. május 4. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra mentesítve van a munkavégzés alól. Avezetői megbízása korábban, 2022. július 31-én szűnik meg. Tehát az augusztusi hónapban még él a közalkalmazotti jogviszonya, de már nem intézményvezetői minőségben. Az augusztusi hónapra járó távolléti díjba bele kell-e számolni a vezetői pótlékot úgy, hogy a vezetői megbízása már nem él? Melyik jogszabályi hivatkozás az, amelyik megengedi vagy tiltja a vezetői pótlék távolléti díjba való beszámítását?
Részlet a válaszából: […] ...távolléti díj számítása során az Mt. szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy bérpótlékként a Kjt. által meghatározott illetménypótlékot is figyelembe kell venni [Kjt. 80. § (1)-(2) bek.]. Az illetménypótlékok közül azokat, amelyek a közalkalmazottat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Jubileumi jutalom - az összeg kiszámítása

Kérdés: Szociális intézmények, óvodák, bölcsődék, gazdálkodási feladatokat ellátó intézmények adminisztratív és műszaki alkalmazottai esetében, továbbá egészségügyi szolgáltatást ellátó védőnőkre vonatkozóan a jubileumi jutalom kifizetéséhez mely pótlékok számíthatók be a jutalom alapjába? A jogszabályi hivatkozáson túl kérjük a beszámítható pótlékok felsorolását is. A jubileumi jutalom összegébe beleszámíthatóak-e a munkáltatói döntés alapján járó illetmény- és keresetkiegészítés, illetve a vezetői pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony esetén kéthavi,b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg [Kjt. 78. § (1)-(2) bek.].Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a jubileumi jutalom...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.