Thaiföldi diák munkavállalása Magyarországon

Kérdés: Alkalmazhatunk-e olyan thaiföldi állampolgárt, akinek a tartózkodási engedélyét tanulmányi célra adták ki?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalási engedély csak akkor kérhető, ha-au pairként vagy tengerészként kíván dolgozni,-180 napon belül 90 napot meg nem haladó időtartamra kíván beutazni és Magyarország területén tartózkodni,-az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Külföldiek foglalkoztatásának bejelentése

Kérdés: Vállalatunk külföldi - részben európai uniós - állampolgárok foglalkoztatását tervezi, a szükséges engedélyek beszerzése jelenleg folyamatban van. Milyen hatóságnak kell bejelenteni a foglalkoztatás tényét és milyen adattartalommal? Számíthatunk-e valamilyen szankcióra, ha elmulasztanánk a kötelezettségünket?
Részlet a válaszából: […] ...adóazonosító jelét, a biztosítási jogviszonyának kezdetét,kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a hetimunkaidejét, a FEOR-számát, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén feltünteti apénztár nevét, azonosítóját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Önkéntes tevékenység - kell-e munkavállalási engedély

Kérdés: Alapítványunk széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, egy kanadai testvérszervezetünk önkéntesei segítenének egy közösségi ház felújításában, a kanadai fiatalok legfeljebb mennyi időre jöhetnek Magyarországra? Kell-e foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedélyt kérni?
Részlet a válaszából: […] ...az önkéntes tevékenységfolytatása céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje aközérdekű önkéntes tevékenység időtartamához igazodik, de legfeljebb egy évlehet. Az önkéntes tevékenység céljából kiadott tartózkodási engedély egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

EU-kékkártya alapján ki foglalkoztatható Magyarországon?

Kérdés: A sajtóból értesültünk róla, hogy a magas képzettséggel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára egységesen EU-kékkártyát állítanak ki, akik e kártya birtokában jogosultak a tagállamokon belüli tartózkodásra és munkavállalásra. Magyarországon ez milyen személyi körre vonatkozik? Mik a kártya kiváltásának előnyei?
Részlet a válaszából: […] ...EK irányelv alapján az EU-kékkártya harmadik országbeliállampolgároknak három hónapnál hosszabb időtartamra, magas szintű képzettségetigénylő munkavállalás céljából adható ki. Ilyen munkavállalás az irányelvalapján, ha a munkavállaló rendelkezik felsőfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Harmadik országbeli állampolgár egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Jövőre szerb állampolgárt vennénk fel a strandon üzemelő fagyizónkba eladónak. Tekintettel az elvégzendő tevékenység idénymunka jellegére, lehetséges-e az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazni, és kell-e ebben az esetben munkavállalási engedély?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet folytató munkáltatónál végzettidénymunka, feltéve hogy azonos felek között a határozott időre szólómunkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.A Kertv. 2. § 8. pontja szerint: "E törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Horvát munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Utaztatással foglalkozó irodánk alkalmazna horvát állampolgárt, aki Horvátországban kiküldetésben látná el feladatait. Úgy tudjuk, hogy horvát állampolgároknak már nem kell munkavállalási engedély, mert az Európai Unió társult tagja Horvátország. Az engedély helyett van-e valamilyen bejelentési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...ideiglenesen, a szokásosmunkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi a munkavállalót. Ennekfeltétele, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató utasításaialapján végezze a munkát. A kiküldetés ideiglenes jellegéből eredően az Mt.83/A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Harmadik országbeli diákok nyári munkavégzése

Kérdés: Nemzetközi egyezmény értelmében Magyarországon felsőoktatási intézményben ösztöndíjasként tanuló harmadik országbeli diákok a nyári szünetben milyen feltételekkel dolgozhatnak? Valamennyien rendelkeznek a képzés teljes időtartamára kiterjedő tartózkodási engedéllyel. Kell-e a foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedély?
Részlet a válaszából: […] ...állampolgárhallgatói jogviszonya fennáll. A harmadik országbeli tanulmányi vízummalrendelkező állampolgárok keresőtevékenységének időtartamát a Harmtv. korlátozzaarra figyelemmel, hogy ebben az esetben a harmadik országbeli állampolgártartózkodásának elsődleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Szezonális foglalkoztatás - a munkavállalási engedély meghosszabbítása

Kérdés: Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedéllyel foglalkoztatunk egy ukrán állampolgárságú munkavállalót, akinek a munkavállalási engedélye lejár a jövő hónapban. Szeretnénk továbbra is foglalkoztatni ugyanabban a munkakörben, hogyan tehetjük meg ezt jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] ...szezonálisfoglalkoztatás) 12 hónapon belül legfeljebb 150 napra engedélyezhető, azengedély meghosszabbításának helye nincs. A 12 hónapos időtartamot amunkavállaló szezonális foglalkoztatására kiadott első engedélyben megjelöltlegkorábbi munkavégzés kezdőnapjától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.