Szakszervezet tájékoztatáshoz fűződő jogának terjedelme

Kérdés: Kollektív szerződéssel és szakszervezettel rendelkező nagyvállalat vagyunk. A szakszervezet a kollektív szerződés módosításához és a bértárgyaláshoz évekre visszamenően különböző adatokat kért, amelyek részben rendelkezésre állnak, azonban részben külön adatgyűjtést, illetve feldolgozást igényelnének. Milyen adatokat kell megadnunk neki? Azt mondhatjuk, hogy üzleti titok miatt nem akarunk kiadni bizonyos információkat?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdésében megfogalmazott általános magatartási követelményeknek e körben az az eljárás felel meg, amikor a szakszervezet észszerű határidő tűzésével, a munkáltató rendelkezésére álló, illetve a munkáltató által kezelt adatok tekintetében kér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 2.

Szakszervezet egyetértési joga

Kérdés: Amennyiben a társaságunk hozott egy utasítást a minden munkavállalóra kiterjedő jutalékszabályokról, de ezt nem egyeztette a szakszervezettel, akkor milyen munkajogi következményekre lehet számítani? Az utasítást június 1-jén hirdettük ki, és a szakszervezet egy hónap elteltével, közvetlenül a bérfizetési időszak előtt jelezte, hogy nem fogadják el az utasításban foglalt számítási módokat. Ilyen esetben akkor alkalmazható az utasítás, avagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...túl nemlehet benyújtani [Mt. 23. § (2) bek.]. Amennyiben a szakszervezet akár azötnapos szubjektív, akár az egy hónapos objektív határidőt elmulasztja, úgykifogás benyújtásának már nincsen helye. A kérdésben írtak alapján tehát aszakszervezet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Etikai kódex véleményeztetése

Kérdés: Társaságunknál etikai kódex kerül kiadásra; a kódex alapvetően az eddig is kötelező magatartási szabályokat fogja összefoglalni, amelyek a jelenlegi piaci környezetnek megfelelően hatályosítva kerülnek a szövegbe. Vajon ilyen esetben is véleményeztetni kell-e a kódex tervezetét a szakszervezetekkel, vagy, mivel csak hatályosításról van szó, nem?
Részlet a válaszából: […] ...napon belül közli a munkáltatóval. Ennek elmulasztásaesetén úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyet­értene. A tizenötnapos határidőt a tervezetnek a munkáltatónál képviselettel rendelkezőszakszervezet képviselőjéhez való érkezésétől kell számítani [Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Szakszervezeti tisztségviselővel szembeni rendkívüli felmondás

Kérdés: Társaságunk rendkívüli felmondással fel kíván mondani egy munkavállalónak, aki viszont egyben szakszervezeti tisztségviselő is. Ilyen esetben kötelező a szakszervezettel véleményeztetni a tervezett intézkedést, amit meg is kívánunk tenni. A kérdésem az, hogy a tervezett intézkedésen mit kell pontosan érteni? Elegendő azt közölni, hogy rendkívüli felmondással kíván élni a munkáltató, vagy el is kell küldeni az indokolást? Esetleg magát a már megfogalmazott rendkívüli felmondást kell megküldeni a szakszervezetnek?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységében történőközreműködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne.Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nemközli a munkáltatóval, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedésselegyetért [Mt. 28. § (2)-(3) bek.]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.