Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díjban

Kérdés: Költségvetési szerv intézményvezetője a nők 40 évi jogosultsági idővel rendelkező kedvezményes nyugdíjazása okán felmentési idejét tölti, közalkalmazotti jogviszonya 2022. augusztus 31-ig tart. A 2022. május 4. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra mentesítve van a munkavégzés alól. Avezetői megbízása korábban, 2022. július 31-én szűnik meg. Tehát az augusztusi hónapban még él a közalkalmazotti jogviszonya, de már nem intézményvezetői minőségben. Az augusztusi hónapra járó távolléti díjba bele kell-e számolni a vezetői pótlékot úgy, hogy a vezetői megbízása már nem él? Melyik jogszabályi hivatkozás az, amelyik megengedi vagy tiltja a vezetői pótlék távolléti díjba való beszámítását?
Részlet a válaszából: […] ...megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett bérpótlékból (bérpótlékrészből)áll, és azok figyelembevételével, az egyes részek összegeként kell megállapítani [Mt. 148. § (1), (4) bek.].Az esedékesség időpontja a távollét kezdő időpontja azzal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Jubileumi jutalom - az összeg kiszámítása

Kérdés: Szociális intézmények, óvodák, bölcsődék, gazdálkodási feladatokat ellátó intézmények adminisztratív és műszaki alkalmazottai esetében, továbbá egészségügyi szolgáltatást ellátó védőnőkre vonatkozóan a jubileumi jutalom kifizetéséhez mely pótlékok számíthatók be a jutalom alapjába? A jogszabályi hivatkozáson túl kérjük a beszámítható pótlékok felsorolását is. A jubileumi jutalom összegébe beleszámíthatóak-e a munkáltatói döntés alapján járó illetmény- és keresetkiegészítés, illetve a vezetői pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...hasonlóan az óvodák tekintetében a 326/2013. Korm. rendelet, és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézmények vonatkozásában a 77/1993. Korm. rendelet sem. Az egészségügyi terület vonatkozásában a 356/2008. Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Szakmunkástanulói jogviszony nem számít bele a szolgálati időbe

Kérdés: A szolgálati viszonyba beszámításra kellene kerülnie a szakmunkástanuló-éveknek, de ezt mivel lehet dokumentálni? (Korábban munkakönyv volt, de természetesen ebben sem szerepel.) Szeretnék kérni valamilyen jogszabályi hivatkozást, a dolgozó így hamarabb érné el a jubileumi jogosultság idejét.
Részlet a válaszából: […] ...származó időtartamokat beszámítani, például szolgálati időként kell figyelembe venni a kinevezés előtt más igazságügyi vagy ügyészségi szervnél azonos jellegű munkakörben eltöltött időt. Részben vagy egészében igazságügyi szolgálati időként kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 14.