Azonnali hatályú felmondás közlésére nyitva álló jogvesztő határidő, a munkaviszony megszűnésének időpontja
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 108. számában (2014. november 3.), 2123. kérdésszám alatt

Kérdés: A cégnél dolgozó takarítónőt lopáson értük. A munkáltatói jogkör gyakorlója ekkor sajnos éppen szabadságon volt, így, bár telefonon értesítettük, a távollétében nem akart dönteni a munkavállaló sorsáról. Két héttel később meghozta a döntését, éppen az azt követő tizenötödik napon, hogy tudomást szerzett az esetről. A munkavállalóval az azonnali hatályú felmondást postán közöltük. Most azzal fenyegetőzik, hogy beperel bennünket, mert határidőn túl mondtunk fel neki. Engedjünk a követeléseinek, vagy egy perben sikeresen meg tudjuk védeni az azonnali hatályú felmondásunkat?
Válasz (részlet): […]gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Esetünkben tehát ennek megfelelően a tizenöt napos határidő a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatását, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomásszerzését követően kezdődik. A határidőt - az Mt. eltérő rendelkezése hiányában - akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot közlik vagy ezen időpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik [Mt. 25. § (6) bek.]. Azonnali hatályú felmondás esetén a határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az arra jogosult munkáltatói jogkört gyakorló személy a lejárat napjának végéig meghozza a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére vonatkozó döntést, mely még a határidő utolsó napján postára adásra is kerül. Jogszerűen járt el tehát[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére