Helyettesítő gyógyszerész alkalmazásának feltételei


Társaságunk gyógyszertárként működik. Az új törvények értelmében meghatározott számú gyógyszerésszel lehet csak működtetni. Ugyanakkor a törvény arra is lehetőséget ad, hogy a hiányzó létszámot helyettesítéssel oldjuk meg. Nem tudjuk azonban értelmezni, hogy ez milyen jogviszonyban lehetséges. Társaságunk esetében a hiányzó órákra nem kell egy teljes munkaidős gyógyszerészt foglalkoztatni, ezért úgy döntöttünk, hogy a hiányzó órákra - ami természetesen havonta változó - egy másik betéti társasággal megbízási szerződést kötünk gyógyszerész helyettesítésére. Viszont a gyógyszertár működésének jellegéből adódóan számos olyan ismérv van, amellyel a hatóságok a megbízási szerződést akár munkaszerződéssé is nyilváníthatják. Gondolok itt arra, hogy a tevékenységét a helyettes csak a gyógyszertárban végezheti, az engedélyben szereplő nyitvatartási időben és természetesen a személyi jogos gyógyszerész vezetése alatt. Mi a megoldás? Lehet megbízási szerződés két társaság között gyógyszerész helyettesítésére?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2014. április 7-én (99. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1935

[…] Törvénykönyvéről szóló törvényben szabályozottak szerinti - gyógyszertárban teljesített - többletmunkaóráival is teljesítheti az adott nyitvatartási idősávot megelőző idősávra vonatkozó létszámmal [41/2007. EüM rendelet 13/A. § (3) bek.]. Tehát a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a meghatározott keretek között saját munkavállalókkal vagy megbízottakkal tegyen eleget a gyógyszertár a személyi feltételeknek. Ugyanakkor, ha ez nem megvalósítható valamely feltétel hiánya miatt, akkor a közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens rendelet szerinti létszámára vonatkozó előírásokat - a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló - helyettesítő gyógyszerésszel, helyettesítő expediáló szakasszisztenssel, helyettesítő gyógyszertári asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven belül nem lehet több, mint a gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, expediáló szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a [41/2007. EüM rendelet 13/A. § (3a) bek.]. Ez utóbbi esetben a helyettesítő gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, asszisztens nem a gyógyszertárral áll munkaviszonyban, illetve munkavégzésre […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.