Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett


Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2013. augusztus 26-án (89. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1727

[…] nem tanulhat tovább [Köznevtv. 52. § (2) bek. c)-d) pontok]. A felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszony létrejöttét az Nft. 39. §-ának (3) bekezdése akként szabályozza, hogy a hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. Ez azt jelenti, hogy ha a középfokú oktatási intézményben végzett tanuló továbbtanul, akkor az érettségi vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik a tanulói jogviszonya. A hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézménnyel azonban csak a beiratkozással jön létre. A kettő között így van egy olyan rövid időszak, amelyben semmilyen oktatási intézménnyel nem áll fenn tanulói/hallgatói jogviszony. Ebben az átmeneti időszakban a munkavállaló iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nem állhat.A hallgatói jogviszony szüneteléséről az Nft. 45. §-a rendelkezik, amely a szünetelés több esetét is meghatározza. Fontos, hogy a hallgatói jogviszony a szünetelés ideje alatt is fennáll. Tehát a nappali tagozatos hallgató akkor is állhat iskolaszövetkezeti munkaviszonyban, ha hallgatói jogviszonya szünetel. Mivel azonban a hallgató a szünetelés időtartama alatt nem folytat nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat, a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek nem felel meg, vagyis nem tekinthető az "iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagjának". Ezért […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.