Keresés eredménye

1389 találat a megadott új Mt. tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Kölcsönzött munkavállaló próbanapja
Kérdés: Egyik kölcsönvevőnk kitalálta, hogy a munkavállalókat először próbanapra hívja be, és akik ott eredményesen végigdolgoznak egy műszakot, azok nevét a műszak után átküldi nekünk, hogy másnaptól kölcsönözzük ki őket neki. Lehet ebből bármilyen problémánk nekünk mint kölcsönbe adónak akkor, ha a jelölteket egyébként mi küldjük ki a kölcsönvevőhöz?
Részlet a válaszból: […]akár perben, akár hatósági ellenőrzés [Met. 1. § (5) bek.] keretében; a kérdés szerinti esetben valójában az tisztázandó, hogy ki tekinthető ilyen esetben munkáltatónak, azaz kivel jött létre a munkaviszony. Mivel a tényleges foglalkoztatás kizárólag a kölcsönvevőnél valósulhat meg, így a kölcsönbe adó ilyen helyzetben csak akkor kerülhet munkáltatói pozícióba, ha a munkaviszony elsődleges minősítő jegyei közül a díjazásban (munkabérben, alapbérben), illetve az ellátandó feladatban (munkavégzés jellegében), valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3383
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Munkavégzés alóli mentesítés munkavállalói felmondás esetén
Kérdés: A munkavállaló átadja a munkáltatónak felmondását. A munkaviszony határozatlan idejű. A felmondásban ez áll: "Kérem, hogy amennyiben a munkáltató a felmondási idő tartama alatt részben vagy egészében nem tart igényt a munkavégzésemre, mérlegelési jogkörében eljárva, szíveskedjék mentesíteni a munkavégzési kötelezettség alól." A munkáltató mérlegelést követően úgy dönt, hogy mentesíti teljes egészében a munkavégzés alól a munkavállalót. Ebben az esetben a munkáltatónak meg kell fizetnie a munkavállaló javára a 30 napos felmentési időre járó bért, vagy a felmondási időtől való eltekintés miatt a munkaviszony ebben az esetben közös megegyezéssel szűnik meg, melyről készíteni kell egy megállapodást a felek között?
Részlet a válaszból: […]mindkét fél erre vonatkozó kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata lenne szükséges, ám a munkavállalói jognyilatkozat vonatkozásában erre semmi nem utal, hiszen az Ön kérdéséből az tűnik ki, hogy nem közös megegyezéssel, hanem egyoldalúan, felmondással kívánja a munkaviszonyt megszüntetni. Hozzátehetjük ugyanakkor, hogy a felek a felmondási idő alatt bármikor dönthetnek úgy, hogy a munkaviszonyt mégis inkább közös megegyezéssel szüntetik meg (ehhez formálisan indokolt lenne azonban visszavonni a munkavállaló részéről a felmondást, a munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3382
3. találat: Engedélyezett távollét engedély nélküli meghosszabbítása
Kérdés: Határozatlan idejű munkaviszonyban álló művezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalónk személyes ügyei intézése miatt egy órával későbbi munkakezdés engedélyezését kérte, de az engedélyezett idő leteltével nem ment be a munkahelyére, és a telefonját is kikapcsolta, így felettesei nem tudták elérni sem. Aznap csak több mint 3 órás késéssel vette fel a munkát, ezáltal veszélyeztette a munkáltató által ellátandó feladatok megfelelő ellátását. Utóbb nem tudta megmagyarázni a távollétének indokát. Élhetünk-e ebben az esetben Önök szerint azonnali hatályú felmondással?
Részlet a válaszból: […]a munkavégzési kötelezettségének sem tett eleget, a munkáltató által előírt helyen és időben nem jelent meg, a munkaideje alatt munkavégzés céljából nem állt a munkáltató rendelkezésére, és nem látta el a munkáját a kérdéses időszakban [Mt. 52. § (1) bek. a)-c) pont]. Mivel a művezető munkakörben dolgozó munkavállaló a távollétre engedélyezett idő lejártát követően több mint 3 órán keresztül nem jelent meg a munkahelyén, felettesei számára telefonon elérhetetlen volt, és nem tájékoztatott senkit sem a távollétének okáról, illetve előrelátható idejéről, az engedély nélküli távollét jelentős mértékűnek tekinthető. Figyelemmel a munkavállaló munkakörének jelentőségére, a vétkesség fokára (a leírtak alapján legalább a munkavállaló súlyos gondatlansága állapítható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3381
4. találat: Fizetés nélküli szabadság mérlegelés alapján
Kérdés: Egyik munkavállalónk jelezte, hogy fizetés nélküli szabadságra kíván menni, mivel a felesége külföldre megy dolgozni egy évre. Kötelesek vagyunk engedélyezni ezt az általa megjelölt időre? Ha ezt engedélyezzük, akkor a munkavállaló minden kötelezettsége alól mentesül ez időre?
Részlet a válaszból: […]nincs akadálya annak sem, hogy közös megegyezéssel módosítsák a munkavégzés helyét a munkaszerződésben, és ennek értelmében a munkavállaló külföldről dolgozzon. Például távmunkában, amihez a munkaszerződés módosítása is szükséges.Ha engedélyezik a fizetés nélküli szabadságot, ez nem jelenti azt, hogy alkalmazottjuk valamennyi munkaviszonyból származó kötelezettség alól mentesülne. A teljesség igénye nélkül kiemelendő, hogy a munkavállalót ekkor is kötik az általános magatartási követelmények, így például az Mt. 8. §-ának (1) bekezdése is, melynek értelmében a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3380
5. találat: Munkaközi szünet "kivétele" a munkaidőből
Kérdés: A munkáltató e hó 20-án adott tájékoztatást arról, hogy a következő hónaptól a munkarendünk megváltozik. Hétköznap reggel 7.30-tól 15.50-ig fog tartani a munkaidőnk, míg korábban mindig 15.30-kor végeztünk. A HR-osztály magyarázata szerint a cég úgy döntött, hogy a munkaközi szünetet, ami napi 20 perc, a jövőben nem tekintik a munkaidő részének. Szabályos ez az eljárás, különösen, hogy egy évek óta fennálló rendszert két hét alatt változtatnak meg? Ráadásul kiderült, hogy nem minden kollégát érint az intézkedés, vannak olyan részlegek, amelyeknél marad a régi munkarend.
Részlet a válaszból: […]követelményét, azaz döntését nem alapozhatja a munkavállalók valamely lényegi személyiségi jegyére (pl. nemére, életkorára, etikai származására stb., lásd Mt. 12. §). További korlát, hogy intézkedése nem lehet rendeltetésellenes, azaz nem lehet bosszú vagy megtorlás a célja (Mt. 7. §). Ha erről nincs szó, akkor a munkáltató eljárása nem jogellenes. Megjegyezzük, hogy a munkaközi szünetben nem kell rendelkezésre állni és munkát végezni, ezért valójában nem napi nyolc óra 20 perc a munkahelyen töltött idő, csak nyolc[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3379
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Diszpécserek munkaideje
Kérdés: A munkáltató vezetése a telephelyünkön működő folyamatos diszpécseri szolgálatot át akarja alakítani, ami a diszpécserek munkaidő-beosztását és bérezését is érinti. Ezentúl a 24 órás diszpécseri szolgálat jönne létre, amely úgy oszlana meg, hogy 10 órát ténylegesen a telephelyen, és a többi 14 órát az otthonában, készenlétben töltené a munkavállaló. A következő nap szabadnap lenne. Munkajogilag kivitelezhető-e a 24/24 órás munkaidő? Ebben az esetben milyen bérpótlékokkal kell számolni, és a diszpécser munkaidejét hogyan lehet meghatározni?
Részlet a válaszból: […]fenyegető veszély megelőzése, elhárítása, továbbác) a technológia biztonságos, rendeltetésszerű alkalmazásának fenntartása érdekében rendelhető el.Be kell tartani az egyéb korlátokat is: havonta (munkaidőkeret esetén átlagosan) legfeljebb 168 óra pihenőidőre rendelhető el készenlét [Mt. 112. § (1) bek.]; heti pihenőidő terhére pedig legfeljebb havonta 4-szer (a többinek a két munkanap közötti napi pihenőidőre kell esnie) [Mt. 112. § (2) bek.]. A napi munkaidő készenléti jellegű munkakörben 10 órában megállapítható, ez egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak minősül, feltétele a munkaidőkeret. Ekkor természetesen figyelemmel kell lenni a heti munkaidő maximumára és a pihenőidő beosztásának korlátjaira is, hetente legalább 40 órát biztosítani kell az Mt. 106. §-ának (3) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3378
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
7. találat: Autóhasználat a munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése után
Kérdés: Egyik divízióvezető munkatársunk közös megegyezéssel kilépett, az ügyvezető azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól, de a munkaviszonya csak egy hónap elteltével szűnik meg. A munkavállaló jelezte, hogy igényt tart a céges autó használatának megtérítésére is erre a hónapra (magáncélra is használhatta a kocsit), valamint a szabadsága megváltására, a munkaviszony végére tekintettel. Az autóhasználati szabályzatunk szerint a munkáltató a munkaviszony megszüntetése után bármikor dönthet az autó visszavonásáról. A jelen esetben ez történt, még a közös megegyezés aláírásának napján. A munkavállaló szerint viszont ilyenkor kártérítésként jár neki az autó használati jogának pénzbeli megtérítése. Alapos-e a munkavállaló igénye?
Részlet a válaszból: […]visszaszolgáltatni. Téves a munkavállaló álláspontja, miszerint az autó visszaszolgáltatása esetén a cégesautó-juttatás értékére pénzben lenne jogosult. A szabályzatban foglaltak szerint ez a munkáltató által egyoldalúan adott juttatás (nem a munkaszerződésen alapul), amely természetbeni, és kizárólag a szabályzatban foglalt feltételek mellett illeti meg a munkavállalót.A közös megegyezést követően a munkáltató az autó visszaszolgáltatása iránt intézkedett, amely a szabályzat rendelkezésein alapult. Az ezt követő időszakra ezért ez a juttatás nem illeti meg, sem annak pénzbeli ellenértéke. A szabadság megváltása kapcsán, a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3377
8. találat: Bérelőleg kifizetésének igazolása
Kérdés: Szükséges-e megtartani a bérelőleg kifizetésére vonatkozó írásos munkavállalói kérelmet? Utalható a munkavállalónak bérelőleg akkor is, ha nem kéri? Mivel lehet bizonyítani azt, hogy a kifizetés bérelőlegként történt?
Részlet a válaszból: […]17. § (1) bek.]. Azt, hogy az összeg bérelőlegként, és nem munkabérként került kifizetésre, a munkáltatónak kell tudni bizonyítania, figyelemmel arra, hogy amennyiben a munkavállaló számára nem egyértelmű, milyen jogcímeken és milyen összegeket kap, a kifizetett összeg jogalap nélkül kifizetett munkabérként minősülhet, amelyet 60 napon túl már nem lehet visszakövetelni (Mt. 164. §).A munkáltatót terheli az a kötelezettség, hogy a munkavállaló számára a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3373
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Rendkívüli munkavégzés pótléka a távolléti díjban
Kérdés: Helyesen alkalmazza-e a bérprogram a szabályt, amikor a szombati és vasárnapi pihenőnapokon végzett munkáért járó pótlékot "kötelezően" beszámítja a távolléti díj alapjába, függetlenül attól, hogy nem valósultak meg az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében leírtak? A hivatkozott joghely csak a vasárnapról rendelkezik. Jól értelmezem, hogy a szombaton végzett rendkívüli munkáért járó díjazás (bér) minden esetben alapja lesz a távolléti díjnak?
Részlet a válaszból: […](vasárnapi pótlék) jár a munkavállalónaka) a rendes munkaidőben történő munkavégzésére, ha arra kizárólag a több műszakos tevékenységben, készenléti jellegű munkakörben, vagy kereskedelmi jellegű tevékenységben történő foglalkoztatása okán kerül sor;b) a rendkívüli munkaidőre, ha részére az a rendes munkaidő esetében is jár, illetve, ha rendes munkaidőben vasárnapi munkavégzésre egyébként nem osztható be [Mt. 140. § (1) bek.].Fentiekből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3372
10. találat: Vezető állású munkavállaló további munkaviszonya
Kérdés: Társaságunk gazdasági igazgatóját megkereste egy francia cég, hogy részmunkaidőben, távmunkában legyen a magyarországi tanácsadójuk a francia társaság piacra lépésnek előkészítésében. Az igazgató elmondása szerint havi 2-3 nap munkáról lenne szó, és teljesen más a francia vállalat tevékenysége, mint a miénk. Engedélyezheti-e az ügyvezetés a gazdasági igazgatónak ezt a másodállást, tekintettel arra, hogy nálunk vezetői munkaszerződése van?
Részlet a válaszból: […]gazdasági igazgató vezetőnek minősül, általános szabály szerint további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet [Mt. 211. § (1) bek.]. Ugyanakkor, a vezető munkaszerződése az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől - bizonyos kivételekkel - eltérhet [Mt. 209. § (1) bek.]. Így az előbbi, a további munkavégzési jogviszonyt tiltó szabály is eltérést engedő. Ha tehát a munkáltató engedélyezni szeretné a vezető állású munkavállaló számára a másodállást, ezt egy írásos megállapodásban kell rögzíteni, miszerint a felek megegyeznek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3371
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés