Keresés eredménye

20 találat a megadott 40 éves szolgálati idő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Felmentés kérelemre 40 év jogosultsági idővel
Alkalmazottunk 2018-ban 40 év munkaviszony után nyugdíjba szeretne menni. 1978. szeptember 1-jétől dolgozott a munkáltatónál kisgyermeknevelőként. Mivel 2004-ben városunkban átszervezésre került a bölcsődei ellátás, 2004. december 1-jével megszüntetésre került a jogviszonya. Ekkor kapott 7 hónap felmentési időt, valamint 8 hónap végkielégítést, ám két héttel később, 2004. december 15-én ismételten visszavették a korábbi munkahelyére. A kedvezményes nyugdíjba vonuláskor újra jár-e neki a felmentési idő, valamint a végkielégítés?
jogviszonyban áll, és legkésőbb a felmentési idő leteltekor, 2018-ban rendelkezni fog a Tny. szerinti legalább 40 év jogosultsági idővel, megállapítható, hogy ebben az időpontban az életkorától függetlenül jogosult lesz öregségi teljes nyugdíjra [Tny. 18. § (2a) bek. a) pont]. (Részlet a válaszból!) Ennek érdekében a közalkalmazott a munkáltatójánál kérelmezheti a felmentését, mely alapján a munkáltatónak e jogcímen meg kell szüntetnie a jogviszonyát
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2865
2. találat: Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés megtámadása
Számításaim szerint 2014. augusztus 15-én megszereztem a negyvenéves szolgálati időt, így megállapodtam a munkáltatómmal, hogy közös megegyezéssel megszüntetjük a munkaviszonyom, hogy nyugdíjba mehessek. A nyugdíjfolyósító azonban arról tájékoztatott, hogy nincs meg a szükséges szolgálati időm, mert három gyerme­kemmel összesen kilenc évig voltam otthon, és így csak 31 évet dolgoztam ténylegesen. A határozatot megfellebbeztem, hiszen tudomásom szerint a negyven évbe a TGYÁS, a GYED és a GYES időtartama is beszámít. Viszont addig sem akartam ellátatlanul maradni, ezért megkerestem a korábbi munkáltatómat, hogy létesítsünk ismét munkaviszonyt. A munkáltatóm azonban nem hajlandó visszavenni. Tudni szeretném, hogy ha mégsem vagyok jogosult nyugdíjra, akkor rá tudom-e kényszeríteni a munkáltatót, hogy visszavegyen, hiszen ebben az esetben tévedtem, amikor azt hittem, hogy megvan a szükséges szolgálati időm.
akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet [Tny. 18. § (2c) bek.]. (Részlet a válaszból!) Tehát nem csupán annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy a negyvenéves szolgálati idővel rendelkezzen az érintett női munkavállaló, hanem annak is, hogy ebből legalább harminckét évnek tényleges keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonynak kell lennie. (Részlet a válaszból!) A TGYÁS, a GYES és a GYED időtartama azonban nem tekinthető ilyennek. (Részlet a válaszból!) Annak érdekében, hogy a nyugdíj megállapításának időpontjában ne álljon fenn biztosítási jogviszony, a munkaviszonyt a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel megszüntette [Mt. 64. § (1) bek. a) pont]. (Részlet a válaszból!) A munkáltató utólag semmivel nem kényszeríthető arra,
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2096
3. találat: Nevelőszülői jogviszony és a szolgálati idő
A nevelőszülők speciális foglalkoztatási jogviszonya munkaviszonyként számít-e bele a nők 40 éves nyugdíjába, vagy csak szolgálati jogviszonynak számít?
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1990
4. találat: Biztosításban töltött idő számítása a nők 40 év szolgálati idő utáni nyugdíjához
1955-ben született nő az általános szabályok alapján számított 40 év szolgálati idővel rendelkezik. A 40 évből 3 év nappali tagozaton végzett főiskola, a többi munkaviszony. Ugyanakkor jelenleg nincs munkaviszonya, 3 éve őstermelői tevékenységet folytat. A tárgyévet megelőző évben őstermelői bevétele 800 000 Ft. A bevétel 20%-ának 4%-át egészségbiztosítási járulékként, 10%-át nyugdíjjárulékként befizeti. A 37 év munkaviszonyban töltött jogosultsági idő és a 3 év őstermelői tevékenység után jogosult lesz-e a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára? A 40 éves jogosultsági időbe teljes mértékben beszámít-e az őstermelői jogviszony?
jogosító időként. (Részlet a válaszból!) Az őstermelői jogviszony a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján akkor minősül biztosítottnak, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és az általa már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. (Részlet a válaszból!) Jelen esetben az 1955-ben született nő 64 évesen, 2019-ben mehetne el a Tbj-tv. 18. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján öregségi nyugdíjba, ami 5 évet jelent, ehhez adandó hozzá a 37 év munkaviszonyban töltött idő. (Részlet a válaszból!) A fenti szabály szerint, mivel ez meghaladja összesen a 20 évet, az őstermelői jogviszony biztosítással járó jogviszonyként ismerendő
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1564
5. találat: Emelt összegű végkielégítés - a negyvenéves szolgálati idő leteltét megelőző öt év
A Kttv. 69. §-a (2) bekezdésének g) pontja kimondja, hogy a végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Kérdésem arra irányul, hogy a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában meghatározottakat, vagyis azt a rendelkezést, miszerint az öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, alkalmazni kell-e az emelt összegű végkielégítés szempontjából. Tehát az a nő, aki legalább 35 év jogosultsági idővel rendelkezik, jogosult-e a plusz négyhavi végkielégítésre?
kormánytisztviselő, köztisztviselő nyugdíjasnak minősül, ha- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság);- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül;- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíj segélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, rokkantsági ellátásában részesül, vagy- a Tny. alapján a női kormánytisztviselő legalább negyvenéves szolgálati
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1454
6. találat: Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és szabadságmegváltás
Közalkalmazott vagyok, 40 év szolgálati idővel rendelkezem, és erre tekintettel nyugdíjba akarok menni. A fennmaradó szabadságomat kivehetem, vagy a munkáltató köteles megváltani azt? Milyen módon kérjem jogviszonyom megszüntetését: rendes felmondással vagy közös megegyezéssel? Sajnos nem mentenek fel, mert nincs rá pénze a munkáltatómnak.
megszüntetnie a jogviszonyát, ha öregségi nyugdíjra szeretne jogosulttá válni. (Részlet a válaszból!) Ennek egyik módja, hogy megállapodik a munkáltatóval, és közös megegyezéssel megszüntetik a közalkalmazotti jogviszonyt. (Részlet a válaszból!) A másik lehetősége, hogy lemondással, egyoldalú nyilatkozatával szünteti meg jogviszonyát. (Részlet a válaszból!) A közalkalmazott ugyanis a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt - két hónapos lemondási idővel - lemondással bármikor megszüntetheti. (Részlet a válaszból!) Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól [Kjt. 28. § (1)-(2) bek.]. (Részlet a válaszból!) Javasoljuk, egyeztessen a munkáltatójával, hogy milyen feltételek mellett hajlandó közös megegyezéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt,
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1396
7. találat: "Védett kor" a 40 éves szolgálati idő vonatkozásában
1956-ban születtem, jelenleg 37 év szolgálati idővel rendelkezem. A munkáltatómnál létszámleépítés van. Azt szeretném tudni, hogy a nőkre vonatkozó szabályozás esetén - miszerint 40 év szolgálati idő elérésekor nyugdíjba lehet vonulni - figyelembe vehető-e a védett kor, vagy az csak az öregségi nyugdíjkorhatárra alkalmazható?
nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben, azaz ebben az időszakban - a "védett korban" - a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással - kivéve ha egyébként nyugellátásban részesül - a rá irányadó meghatározott életkor eléréséig csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg [Mt. 89. § (7) bek.]. (Részlet a válaszból!) A jogszabály egyértelműen fogalmaz, mikor a "védett kort" az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez és nem a nyugdíjra való jogosultsághoz köti. (Részlet a válaszból!) Ez utóbbi esetén ugyanis az öregségi nyugdíj megállapításának nőkre vonatkozó - kérdésükben meghatározott - sajátos lehetősége a szolgálati időhöz és nem az életkorhoz igazodik. Így a kérdező, amennyiben 1956-ban született, a rá irányadó
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1285
8. találat: Felmondási védettség - 40 évi munkaviszony elérése előtt
Jár-e felmondási védettség 40 év munkaviszony megszerzése előtt?
megvalósító súlyos ok ugyanakkor jelentkezhet a munkavállaló személyével összefüggésben (pl. munkamegtagadás, üzemi lopás, sorozatos hanyag munkavégzés) és a munkáltató gazdálkodása körében is (pl. átszervezések, létszámcsökkentések, a gazdálkodás színvonalának emelése érdekében végrehajtott személycserék). (Részlet a válaszból!) Mint látható, a felmondási korlátozás a munkavállalót a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben illeti meg. (A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatárt a Tny. 18. §-a határozza meg.) Ez független attól, hogy hány év "munkaviszonya" vagy pontosabban szolgálati ideje van. (Részlet a válaszból!) A másik oldalról viszont, hiába van 40 évnyi szolgálati ideje a munkavállalónak, a felmondási védettségre
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1278
9. találat: Felmentés 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíj esetén
1953-ban születtem. Az új nyugdíjtörvény szerint remélhetőleg elmehetek nyugdíjba. Pedagógusként dolgozom. Kérdésem, hogy mennyi a felmondási idő, és mikor kell ezt a főnökömnek benyújtanom?
teljes nyugdíj esetén - a munkáltatótól lehet kérelmezni a felmentést, mégpedig úgy, hogy a felmentési idő leteltekor a nő rendelkezzen a Tny. által előírt feltételekkel (azaz a 40 éves szolgálati idővel). (Részlet a válaszból!) A felmentési idő 60 naptól 8 hónapig terjedhet, attól függően, hogy a közalkalmazott mennyi ideje dolgozik közalkalmazotti időnek elismerhető jogviszonyokban (Kjt. 33. §). (Részlet a válaszból!) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg, és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; b) tíz év után két hónappal; c) tizenöt év után három hónappal; d) húsz év után négy hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. (Részlet a válaszból!) Fontos, hogy
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1238
10. találat: Büntetés-végrehajtás területén dolgozó nő nyugdíjba vonulása
Hogyan számolódik a 40 éves szolgálati viszony? Ha a szolgálati időt a büntetés-végrehajtásban alkalmazott 1,2-szeres szorzóval állapítjuk meg, akkor 33 éves szolgálati viszonnyal rendelkezem. 48 éves vagyok, és van három gyermekem.
a terhességi-gyermekágyi segélyben, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban (e tekintetben legalább 30 év szolgálati időnek kell lenni) eltöltött idők. (Részlet a válaszból!) Megjegyezzük, hogy 5 vagy annál több gyermek saját háztartásban történő nevelése esetében a 40 év minden gyermek után 1-1 évvel, de legfeljebb összesen 7 évvel csökkentendő. (Részlet a válaszból!) A szolgálati időre vonatkozó 1,2-szeres szorzót a hivatásos szolgálati viszonyban
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1228
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés