Keresés eredménye

1128 találat a megadott új Mt. tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Rendkívüli munkaidő elrendelése - a közlés időpontja
Túlmunka elrendelése esetén a munkáltatónak mikor kell bejelentenie a munkavállalónak, hogy bent kell maradnia túlórázni?
törvény szerint a tájékoztatást mindig olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését [Mt. 18. § (1) bek.]. (Részlet a válaszból!) Emellett a munkáltatónak a méltányos mérlegelés szabálya alapján a rendkívüli munkaidő elrendelése körében is tekintettel kell lennie arra, hogy az a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat [Mt. 6. § (3) bek.]. (Részlet a válaszból!) Minél rövidebb határidővel értesíti a munkavállalót
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2929
2. találat: Munkaviszony szünetelése - az inaktív idő
Mi számít aktív időszaknak, és mi lehet az inaktív idő a munkaviszonynál? A gyermekgondozási díjon lévő munkavállaló inaktív állományba tartozónak minősül? Ha a munkáltató a felmondási idő időszakára felmenti a munkavégzési kötelezettség alól a munkavállalót, akkor a munkavállaló az inaktív állományba tartozók közé kerül?
életévének betöltéséig [Ebtv. 42/B. §(1) bek.]. (Részlet a válaszból!) Az a munkavállaló, aki gyermekgondozási díjban részesül, az esetek jelentős részében a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van (Mt. 128. §). (Részlet a válaszból!) Ebben az esetben a munkavállaló munkaviszonya is szünetel. (Részlet a válaszból!) Amennyiben a munkáltató a felmondási idő egy része vagy egésze alatt mentesíti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól, ez nem tekinthető szünetelésnek, hiszen a munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót általános szabály szerint távolléti díj illeti meg. (Részlet a válaszból!) A távolléti díj fizetése alól csak az jelenthet kivételt, ha a munkavállaló munkabérre egyébként
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2927
3. találat: Munkahelytől eltérő helyen tartott képzés - az utazás és a szállás
Munkáltatóm a lakóhelyemtől és a munkavégzés helyétől 125 km-re tervezett háromnapos oktatást, továbbképzést. Szállást, szállásköltséget nem biztosít. Tömegközlekedési járművel nem érek oda időre, illetve nem tudok hazautazni. Kérdésem: kötelezhet-e a munkáltató saját gépkocsi használatára, illetve kinek a feladata a munkavállaló eljuttatása a továbbképzésre?
munkavállaló számára megtérítenie [Mt. 51. § (2) bek.]. (Részlet a válaszból!) Ha Ön a munkáltató által előírt időben nem közelítheti meg egyéb módon a képzés helyszínét, és a munkaadó a szállítást nem biztosítja, az adott helyzetben általában elvárható magatartás általános magatartási követelménye szerint Ön köteles a saját gépkocsijával a képzés helyszínére utazni [Mt. 6. § (1) bek.]. (Részlet a válaszból!) Ebben az esetben a munkáltató köteles az ezzel kapcsolatos költségeket megtéríteni, ezek ugyanis a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerültnek minősülnek [Mt. 51. § (2) bek.]. (Részlet a válaszból!) Mindez irányadó
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2926
4. találat: Írásbeli figyelmeztetés - hat hónap késéssel
2016. szeptember 30-án lopás miatt hat dolgozóból négyet (rokonok) elküldtünk közös megegyezéssel. A megmaradt két munkavállalónak fegyelmit ígértünk írásban - mivel ők is részt vettek a lopásban -, de eddig még nem kapták meg, viszont a kettőből az egyik (benzinkúti eladó) stílusa egyre szemtelenebb. Megkaphatja-e az írásbeli figyelmeztetést még a régi lopásokkal kapcsolatban, vagy már elévült a dolog?
tájékoztatta a munkavállalót, hogy magatartása miatt figyelmeztetésre számíthat. (Részlet a válaszból!) A mostani, újabb kötelezettségszegésre reagáló figyelmeztetésben erre hivatkozhatnak. (Részlet a válaszból!) Annak sincs akadálya, hogy a munkáltató az őszi lopás és a mostani szemtelen viselkedést együtt értékelje, és erre tekintettel súlyosabb szankció mellett döntsön. (Részlet a válaszból!) Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az írásbeli figyelmeztetésen túlmenő, kollektív szerződésen, illetve ennek hiányában munkaszerződésen
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2925
5. találat: Cafeteria megvonása keresőképtelenség miatt
A munkahelyemen 7000 Ft cafeteriát kapunk SZÉP Kártyára, vendéglátásra. Az egyik nap rosszul voltam, hazaengedtek. Elmentem orvoshoz, és két napra kiírt. Felhívott a főnököm, és közölte velem, nem kapok cafeteriajuttatást, mert táppénzen vagyok. Jogszerű ez két nap táppénz miatt?
miatt éri hátrány, ezért különböztetik meg. (Részlet a válaszból!) A védett tulajdonság egy, a személyiséggel összefüggő, lényegi vonás - ilyennek minősül például az egészségi állapot is [Ebktv. 8. § h) pont]. (Részlet a válaszból!) A törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz az Mt. által meghatározott - korábban leírt - munkabér megállapításában és biztosításában [Ebktv. 21. § f) pont]. (Részlet a válaszból!) A kérdés szerinti
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2920
6. találat: Hétvégi munkavégzés pótléka
Felszolgálóként dolgozom egy kórházban. Mivel sokszor hétvégén is dolgoznom kell, az lenne a kérdésem, hogy ezekre a napokra jár-e valamilyen pótlék?
vasárnap is működőnek minősül, azaz a rendes munkaidő nem csak szombatra, de akár vasárnapra is beosztható lehet [Mt. 101. § (1) bek. a) pont]. (Részlet a válaszból!) A hétvégi munkavégzés ezért nem feltétlenül jelent pihenőnapi munkavégzést, emiatt önmagában az rendkívüli munkavégzés miatti bérpótlékra [Mt.
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2919
7. találat: Heti pihenőnapi rendkívüli munkavégzés elszámolása
Ha mezőgazdasági dolgozóként dolgozom, és a hétvégi munkavégzést a munkahelyi vezető 12 órás műszakkal elrendeli, abban az esetben, ha pihenőnapot nem tud biztosítani, a pótlék mértékét 12 órára számítva 100%-os mértékkel kell elszámolni, vagy csak 8 órára jár a 100%-os pótlék, és a fennmaradó órákra csak 50%?
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2917
8. találat: Kölcsönzött munkavállaló próbaidő alatti felmondása
Kölcsönzött munkavállaló vagyok, a próbaidőm három hónap, de még csak két hónapot töltöttem ki, és meg szeretném szüntetni a munkaviszonyt. Kinek kell beadnom a felmondást? A kölcsönvevő vállalatnál be kell-e jelentem, és ha igen, mikor?
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2911
9. találat: Felmondás és végkielégítésre való jogosultság 62 évesen
Igaz-e, hogy 62 éves kor után a munkáltató különösebb indok és végkielégítés kifizetése nélkül felmondhat a munkavállalónak?
pontja állapítja meg. (Lásd részletesen a "2907. (Részlet a válaszból!) Táncművészeti életjáradékra jogosult közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése" című cikkünket!)A 62. életév betöltése épphogy az átlagosnál magasabb szintű védelmet nyújt a határozatlan tartamú munkaviszonyban álló munkavállalónak, feltéve hogy nem minősül nyugdíjasnak. (Részlet a válaszból!) Ha e munkavállaló a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül van, a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak akkor élhet, ha- a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Mt. 66. § (4) bek., 78. §
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2910
10. találat: Keresőképtelenség tartamának beszámítása a felmondási időbe
Cégünknek beadta felmondását a munkavállaló, de még azon a napon táppénzre ment gyermekével. A táppénz beleszámít a felmondási időbe?
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2909
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés