Működési bizonyítvány

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. január 2.) vegye figyelembe!

A valótlan jellemzés kártérítéshez vezethet

Megjelent A Munkaadó Lapja 59. számában (2003. január 2.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Kevés munkavállaló él azzal a lehetőséggel, hogy a munkaviszonya megszűnésekor működési bizonyítványt kérjen a munkáltatójától. Az ilyen igény persze viták forrása is lehet.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 99. §-a alapján a munkáltató a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor), illetve az ezt követő egy éven belül köteles működési bizonyítványt adni az ezt kérő munkavállalónak. Miután a munkaviszony megszűnésének napja és az utolsó munkában töltött nap a leggyakrabban nem esik egybe, ezért fontos hangsúlyozni, hogy az egyéves határidő az előbbi időponttól, tehát a munkaviszony megszűnésének napjától kezdődik.

A működési bizonyítvány tartalma

A működési bizonyítványnak tartalmaznia kell a munkavállaló által betöltött munkakört, továbbá a dolgozó munkájának értékelését. Ez utóbbit azonban csak akkor, ha ezt a munkavállaló kifejezetten kérte. Miután jogviták gyakorlatilag a munkavállaló munkájának értékeléséből adódhatnak, a továbbiakban a működési bizonyítványnak ezzel az elemével foglalkozom részletesebben.

Szubjektív vélemény

Az esetek túlnyomó többségében a munkavállaló természetesen nem öncélúan, hanem abból a megfontolásból kér működési bizonyítványt a volt munkáltatójától, hogy azzal saját elhelyezkedési esélyeit növelje. Másfelől az új munkáltató a felveendő munkavállalóra vonatkozó fontos információ birtokába juthat azzal, hogy megtudja, hogyan értékeli a volt munkáltató az állás jelöltjének korábbi munkavégzését, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartását.

A működési bizonyítványnak az említett véleménybefolyásoló szerepéből következik az értékeléssel kapcsolatos viták lehetősége is. Szinte magától értetődő, hogy a korábbi munkáltató és a máshol munkát kereső volt munkavállaló kapcsolata sok esetben nem a legjobb. Ebből következően előfordulhat, hogy a munkáltató akár szándékosan, akár nem, de olyan bizonyítványt, jellemzést ad ki, amelynek tartalmát a munkavállaló vitatja, azzal nem ért egyet. Természetesen az is megtörténhet, hogy a volt munkáltató egyszerűen megtagadja a bizonyítvány kiadását.

Kártérítési igények

Elképzelhető, hogy a volt munkavállaló a működési bizonyítvány hiánya, vagy annak meg nem felelő tartalma miatt nem kap meg egy állást. Ilyen eset előfordulhat például akkor, ha az új munkáltatónál valamilyen belső szabályzat írja elő a működési bizonyítvány bemutatását a felvételt megelőzően. Ilyenkor a munkavállaló kártérítési igénnyel léphet fel volt munkáltatójával szemben, ha bizonyítja, hogy a nem megfelelő tartalmú bizonyítvány, vagy a bizonyítvány hiánya miatt nem tudott elhelyezkedni.

Az ilyen kártérítési igényekkel kapcsolatban két kérdéskör merül fel. Az egyik, hogy mire kell ügyelnie a munkáltatónak a működési bizonyítvány kiállítása kapcsán, hogyan kell megfogalmaznia egy jellemzést, értékelést úgy, hogy arra a későbbiekben ne lehessen sikerrel kártérítési igényt alapozni. A másik kérdés, hogy a működési bizonyítvánnyal kapcsolatos perekre vajon a Polgári Törvénykönyv vagy a Munka Törvénykönyvének a rendelkezései alkalmazandóak-e, illetve melyik bíróság hatáskörébe tartoznak ezek a perek.

Hogyan kell megírni a működési bizonyítványt?

A első kérdésre a választ a Munka Törvénykönyvének alaprendelkezései között megtalálható rendeltetésszerű joggyakorlás követelményéből kiindulva kell megadni. Nyilvánvaló, hogy az értékelésnek valós tényeken kell alapulnia. Ez azonban önmagában még nem elég, ugyanis a valóságot úgy is el lehet torzítani, hogy csupa igaz állítást teszünk a volt munkavállalóról, azonban ezek az állítások kiragadottak, tendenciózusak a munkavállaló képességei, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása tekintetében. József Attila szavaival: "az igazat mondd, ne csak a valódit". A működési bizonyítványnak tehát egészében véve kell valós képet adnia a munkavállaló képességeiről és a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásáról.

Jogviták

Ami a volt munkáltató és a munkavállaló között esetlegesen felmerülő jogvitákat illeti, a Munka Törvénykönyve 174. §-ából következően a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a károkozás a munkaviszony fennállása alatt történt-e még, vagy már annak megszűnését követően.

Melyik bíróságnak van hatásköre?

A második vizsgálandó kérdés, hogy vajon - a munkáltató és a munkavállaló peren kívüli megegyezésének hiányában - melyik bíróság hatáskörébe tartoznak a fenti jogviták. Erre a választ a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 349. §-a adja meg. Ennek (2) bekezdése alapján munkaügyi pernek minősül a munkaviszony megszűnését követően a munkaviszonyból eredő jogra alapított igény érvényesítése is. E szerint a fenti perek a munkaügyi bíróságok hatáskörébe tartoznak.

Új munkáltató kártérítési igénye

Végezetül megjegyzem, hogy a működési bizonyítvány tartalmával kapcsolatban elméletileg nem csak a munkavállaló, de az új munkáltató is felléphet kártérítési igénnyel, ha bizonyítja, hogy a volt munkáltató félrevezette a bizonyítvány tartalmával, és ezzel kárt okozott. Az ilyen jellegű igény azonban már a munkajog keretein kívül esik.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. január 2.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.